Forsikringer

Husk at komme med gyldige forsikringspapirer, hvis du vil have din forsikring til at betale regningen for dig.

Forsikringsselskaber plejer at sende en skrivelse pr. post eller pr. mail. Skrivelsen bekræfter, at du har fået bevilliget fysioterapi. De fleste forsikringer giver en periodisk begrænsning (f.eks. på 6 måneder). På skrivelsen står et sagsnummer, som vi kan notere på regningen til dit forsikringsselskab. Der står ligeledes en mail-adresse eller et EAN-nr., hvortil vi kan sende regningen.

Det er dig som patient, der har ansvar for, at dine regninger bliver betalt.

Vi hjælper dig med at sende regningen til dit forsikringsselskab og med at rykke forsikringsselskabet, hvis regningen ikke bliver betalt til tiden, men det er dig som patient, der i yderste konsekvens hæfter for regningen.             

Du skal selv være opmærksom på, hvornår din bevilling ophører. Vi kan hjælpe dig med oplysning om antal behandlinger samt afslutningsdatoen.