Løbestilsanalyse


Ved kortere eller længerevarende løberelateret skade
Analyse og en samtale om dine løbevaner, og undersøgelse af din skade.

Analyse vil typisk bestå af en undersøgelse af fødderne
-Holdningsanalyse
-Videoanalyse af barfodsløb og løb i dine løbesko

Analysen varer ca. en time.
Ud fra undersøgelsen, konkluderes hvilken behandling og evt. øvelser,
der skal arbejdes videre med, så du igen kan komme på landevejen uden gener.